2015-07-24 Wolfgang Russ, Maja og stenrevet ved sletterhage

Dorte på vej mod dybet - Wolfgang Russ

Emil havde meldt tur ud både i Poseidon og Biodyk så det endte med at Emil, Ricky og Dorthe sejlet med Biodyk. Læs beretningen på http://www.biodyk.dk/24-07-2015-wolfgang-russ-maja-og-stenrevet-ved-sletterhage/