klubaften

Klubaften vil i fremtiden være torsdag fra kl 19 og første gang vil være torsdag d. 13 Februar.

Mvh
Bestyrelsen