2015-03-17 Fyraftendyk

Jørgen, Søren og Peter besøgte Fussing sø.