2015-08-02 Stranddyk (ingen beretning)

Henrik og Mette på tur