2015-09-05 Olympia og stenrevet

Emil havde meldt tur ud både i Poseidon og Biodyk så det endte med at Emil og Jørgen sejlet med Biodyk. Læs beretningen på http://www.biodyk.dk/05-09-2015-olympia-og-hummerrevet/