Indkaldelse til ekstraordinaer generalforsamling torsdag d. 20 juni kl 19.00

Hej klubmedlemmer

Vi har i den seneste tid forsøgt at skaffe midler til køb af ny båd. Den gamle er ved at være slidt og motoren har det i perioder med at drille lidt. Vi vil dog beholde den gamle båd som reserve, da det ind imellem sker at vi fylder mere end én båd.
Der er ansøgt om sponsorater rigtig mange steder, men alt det arbejde har desværre ikke kastet noget af sig.
Så nu har vi ikke rigtig andre muligheder end at betale det hele selv. Det giver selvfølgelig en begrænsning i hvor meget vi kan bruge på en båd. Vi har 58.000,- fra klubkassen plus 12.000.- fra loppemarkedet, så det samlede beløb klubben kan finansiere er 70.000.- og vi forventer at skal bruge noget i retning af 100.000,-. Det vil sige at vi mangler ca. 30.000.-
Vi har indhentet tilbud fra Sparekassen Kronjylland (se vedhæftet bilag), men der vil løbe stiftelsesomkostninger og renter på – penge som vi egentlig ikke får noget for. 
Så vi overvejer i stedet den mulighed, at klubbens medlemmer udlåner de sidste 30.000,- til klubben.
 
Dette sker i form af tilgodebeviser udstedt i størrelser af 1.000,-/stk.
 
Overskuddet fra kommende årsregnskaber vil gå til tilbagebetaling af disse beviser
 
Model 1.
Beviset tilbagekøbes efter simpel lodtrækning på generalforsamlingen, og tilbagebetales med 1010.- ved første år, 1020.- ved andet år etc..
 
Model 2.
Beviset tilbagekøbes efter simpel lodtrækning på generalforsamlingen, og tilbagebetales med 1050.- alle årene.
 
Model 3.
Beviset tilbagekøbes efter simpel lodtrækning på generalforsamlingen, og tilbagebetaling fordeles ligeligt mellem alle lodder.
 
Ud fra de sidste årsregnskaber, som viser en sund forening med overskud på 8000.- forventer bestyrelsen at samtlige beviser er tilbagekøbt indenfor perioden 4-5 år.
 
Ud fra dette indkalder bestyrelsen derfor til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 20.06.2013 kl.19.00 med det ene punkt på dagsordnen, at få bindende tilsagn fra dem der er interesserede. Bindende tilsagn kan gives både på selve den ekstraordinære generalforsamling, eller på mail indtil 1 uge efter.
 
Vi skal understrege, at har man givet tilsagn, så er det vigtigt at ingen springer fra igen efter afholdt generalforsamling. Ellers er det umuligt at vide hvor mange penge vi har at købe for. Det skal selvfølgelig understreges, at hvis vi ikke når op på et brugbart beløb, vil de personer der har indbetalt få deres penge retur med det samme (1:1). 

Vi håber på stor tilslutning til dette projekt, som er til gavn for os alle sammen. Så vær frisk og mød op – gerne med ikke alt for dybe lommer.

Mvh Poseidons bestyrelse