Godt nytår

Poseidon vil gerne sige tak for mange gode stunder i året 2015 og samtidig ønske alle medlemmer og deres familie et godt nytår 2016.

Med håb om godt dykkervejr

Gas-regnskab

Esben har overtaget gas regnskabet efter Rico. Det vil også sige at i fremtiden skal alle bestillinger, returnering ol. ske gennem ham.
Inden for kort tid vil Esben følge op på gamle tilgodehavende siden sidste opkrævning den 15/8.

Mvh Jeppe
Bestyrelsen

Julefrokost

Så er det snart tid til julefrokost.
Det bliver lørdag d. 28 november 2015 kl. 18 til ?
Adressen kender I jo.

Maden laver og køber vi selv. Det bliver velkendte klassiker. :o)
Prisen bliver 270,- for fri mad, øl, vin og vand.

Spørgsmål og tilmelding senest d. 23/11-2015 til tlf: 29 65 69 22

På vegne af festudvalget
Dorthe Flarup Mikkelsen

Pages