klubaften

Klubaften vil i fremtiden være torsdag fra kl 19 og første gang vil være torsdag d. 13 Februar.

Mvh
Bestyrelsen

Det ny Parlament 2014

Formand:
Jeppe Sundstrup

Kasserer
Søren Rasmussen                            

Næstformand
Peter Brostrøm     

Bestyrelsesmedlemmer
Dorthe Flarup
Jimmi Jørgensen
Ricky Rølle
Emil Vesterager                               

Suppleanter
Brian Rasmussen
Henning Andersen                                                                                                                                                 
Revisorer
Vibeke Hvid
Michael Holm  

Pages